Co oznacza e-commerce?

Słowo może brzmieć niezrozumiale, ale mamy z nim dzisiaj do czynienia powszechnie. Bo e-commerce to nic innego, jak powszechnie rozumiany handel drogą elektroniczną. Najbardziej znaną jego formą są przede wszystkim sklepy internetowe. To te metody, które sprzyjają zawieraniu umów handlowych na odległość. W handlu elektronicznym wykorzystuje się nowe urządzenia, jakim jest smartfon, faks czy telewizja.

Najczęściej e-commerce kojarzy się z działalnością sklepów internetowych. Ale nie jest to do końca poprawne. Okazuje się bowiem, że taka działalność nie musi ograniczać się tylko i wyłącznie do sklepów online. W licznych przypadkach transakcje handlowe podpisywane elektronicznie mają charakter pośredni. Oznacza to tyle, że wybranie towaru i płatność za niego odbywa się drogą elektroniczną, a dostawa zamówionego produktu, odbywa się w sposób tradycyjny lub odbiera się go samemu. Transakcje elektroniczne miewają charakter bezpośredni. Wtedy wszystkie działania realizuje się tylko i wyłącznie za pomocą sieci. Tu zamawia się produkt, płaci za zakup i w ten sam sposób się zakup dostaje. Branża e-commerce bardzo szybko się rozwija, o czym decydują głównie zyski, jakie uzyskuje się z handlu elektronicznego. To najczęściej oszczędność czasu i pieniędzy. Niższe koszty dla handlujących. Znaczniejsze możliwości wyboru, jeśli chodzi o poszukiwane produkty. Handel elektroniczny wykazuje też negatywne strony. Często tutaj wymienia się brak możliwości na dokładne obejrzenie towaru. Do słabych stron handlu elektronicznego wlicza się też niebezpośredni kontakt ze sprzedawcą i często opóźnienia w dostawach. Pomimo słabych stron branża e-commerce funkcjonuje bardzo dobrze.