Co oznacza e-commerce?

Słowo może brzmieć niezrozumiale, ale mamy z nim dzisiaj do czynienia powszechnie. Bo e-commerce to nic innego, jak powszechnie rozumiany handel drogą elektroniczną. Najbardziej znaną jego formą są przede wszystkim sklepy internetowe. To te metody, które sprzyjają zawieraniu umów handlowych na odległość. W handlu elektronicznym wykorzystuje się nowe urządzenia, jakim jest smartfon, faks czy telewizja. […]